Aage Bangs fond

Udenfor ansøgningsperiode

Vi accepterer ikke ansøgninger i øjeblikket. Næste ansøgningsperiode starter 1. februar 2021, og ansøgningsfristen er 5. marts 2021.

Vi forventer at være klar med svar på ansøgninger senest den 20. marts 2021.