Aage Bangs fond

Udenfor ansøgningsperiode

Vi accepterer ikke ansøgninger i øjeblikket. Næste ansøgningsperiode starter 1. februar 2019, og ansøgningsfristen er 7. marts 2019.

Vi forventer at være klar med svar på ansøgninger senest den 1. april 2019.