2020/2021

1a – 2020/2021 Aage Bangs Fond – Skatteregnskab 2019/2020

1b – 2020/2021 Aage Bangs Fond – Årsrapport 2019/2020

1c – 2020/2021 Aage Bangs Fond – Statusprotokollat 2019/2020

1d – 2020/2021 Aage Bangs Fond – Regnskabserklæring 2019/2020

3 – 2020/2021 Oversigter over depoterne

4a – 2020/2021 Formueforvaltningsaftale med THA

4b – 2020/2021 Aage Bangs Fond – Opgørelse af provision til THA_12.08.2020

5 – 2020/2021 udskrift vedr. BullDAX og BullOMX

6 – 2020/2021 Budgetkontrol på byggeprojektet i Østergade m.fl. pr. 31. juli 2020

7 – 2020/2021 Resultat af ejendomsdriften i Østergade m.fl.pr. 31. juli 2020

8 – 2020/2021 Oversigt over honorarer m.v.

9 – 2020/2021 God fondsledelse 2019/2020

10 – 2020/2021 saldobalance pr. 31.10.2020

11 – 2020/2021 Budgetopfølgning på byggesag pr. 31.10.2020

12 – 2020/2021 Oversigter over fondens værdipapirer

13 – 2020/2021 Tildelinger efteråret 2020,ABF

14 – 2020/2021 Evaluering og anbefalinger

15 a – 2020/2021 Netbankforsikring Police – marts 2021.PDF

15 b – 2020/2021 policecertifikat for bestyrelsesansvarsforsikring

16 – 2020/2021 Board Office – Brochure

17 – 2020/2021 Tillæg IV til lejekontrakt Østergade 27 – 17.06.2020

19 a – 2020/2021 gl. depot i Nordea Investor pr. 08.03.2021

19 b – 2020/2021 depot for lånte midler pr. 08.03.2021

19 c – 2020/2021 spekulationsdepot pr. 12.03.2021

20 – 2020/2021 Betinget købsaftale vedr. parcel i Aage Bangs Have

21 – 2020/2021 Mail af 26.2.2021 fra Morten Andersen

22 – 2020/2021 Honorar til direktion og bestyrelse samt sekretariatsbistand