Bestyrelse

Bestyrelse (2018):

 • Henrik Sølvsten (uafhængigt medlem af bestyrelsen):
  Praktiserende speciallæge, ph.d., 53 år, indtrådt i bestyrelsen 22/6 2018.
  Særlige kompetencer:
  Speciallæge i hudsygdomme siden 2001, tidligere overlæge i Aarhus og siden 2007 praktiserende speciallæge i Aalborg ved Hudlægecenter NordFra xx drevet egen klinik som praktiserende speciallæge i hudsygdomme.
  Væsentlige øvrige ledelseserhverv:
  Tidligere formand for Yngre Dermatologer, kasserer i DDS, formand for regionsbestyrelsen af praktiserende speciallæger Region Nordjylland.
  Suppleant:
 • Claus Otto Carl Zachariae (uafhængigt medlem af bestyrelsen):
  Ledende Overlæge dr. med., 56 år, indtrådt i bestyrelsen 8/6 2016.
  Særlige kompetencer:
  Speciallæge i hudsygdomme siden 1999, ledende overlæge ved Hud‑ og Allegiafdelingen på Gentofte og Herlev Hospital siden 2011.
  Væsentlige øvrige ledelseserhverv:
  Formand for Dansk Dermatologisk Selskab 2005‑2009.
  Suppleant: Professor, overlæge, dr. med. Jacob Pontoppidan Thyssen
 • Kirsten Ulla Kristensen (uafhængigt medlem af bestyrelsen):
  Advokat (L), 64 år, indtrådt i bestyrelsen den 14/3 2016.
  Særlige kompetencer:
  Betjening af bestyrelser og administration af fast ejendom.
  Væsentlige øvrige ledelseserhverv:
  Bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand i fonde, der ejer fast ejendom. Suppleant: Advokat David Rachat-Nielsen
 • Torben Heding Andersen(afhængigt medlem af bestyrelsen):
  Advokat(H), 72 år, indtrådt i bestyrelsen 2/8 2017.
  Særlige kompetencer:
  Investeringer, køb og salg, virksomhedsoverdragelse, fast ejendom, formueforvaltning.
  Væsentlige øvrige ledelseserhverv:
  Bestrider adskillige tillidsposter i erhvervsdrivende selskaber og fonde.