Bestyrelse

Bestyrelse (2023):

 • Henrik Sølvsten (uafhængigt medlem af bestyrelsen):
  Praktiserende speciallæge, ph.d., f. 1965 (58 år), indtrådt i bestyrelsen 22/6 2018.
  Særlige kompetencer:
  Speciallæge i hudsygdomme siden 2001, tidligere overlæge i Aarhus og siden 2007 praktiserende speciallæge i Aalborg ved Hudlægecenter NordFra xx drevet egen klinik som praktiserende speciallæge i hudsygdomme.
  Væsentlige øvrige ledelseserhverv:
  Tidligere formand for Yngre Dermatologer, kasserer i DDS, formand for regionsbestyrelsen af praktiserende speciallæger Region Nordjylland.
  Suppleant: Speciallæge ph.d.  Anna Lamberg
 • Claus Otto Carl Zachariae (uafhængigt medlem af bestyrelsen):
  Ledende Overlæge dr. med., f. 1962 (61 år), indtrådt i bestyrelsen 8/6 2016.
  Særlige kompetencer:
  Speciallæge i hudsygdomme siden 1999, cheflæge ved Hud‑ og Allegiafdelingen på Gentofte og Herlev Hospital siden 2011.
  Væsentlige øvrige ledelseserhverv:
  Formand for Dansk Dermatologisk Selskab 2005‑2009. Board member European Academy of Dermato venerology 2020-2026.
  Suppleant:
 • Kirsten Ulla Kristensen (afhængigt medlem af bestyrelsen):
  Advokat (L), f. 1954 (69 år), indtrådt i bestyrelsen den 14/3 2016.
  Særlige kompetencer:
  Betjening af bestyrelser og administration af fast ejendom.
  Væsentlige øvrige ledelseserhverv:
  Bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand i fonde, der ejer fast ejendom. Suppleant:
 • Morten Andersen (afhængigt medlem af bestyrelsen):
  Advokat(H),
  Særlige kompetencer:
  Væsentlige øvrige ledelseserhverv:
 • Sys Rovsing (uafhængigt medlem af bestyrelsen):
  Advokat(H), f. 1953 (70 år), indtrådt i bestyrelsen 20/2 2022.
  Særlige kompetencer:
  Fondsarbejde.
  Væsentlige øvrige ledelseserhverv:
  Formand for Advokatrådet 2003-2009. Bestrider adskillige bestyrelsesposter i større fonde.                                                                                              Suppleant: