Om Aage Bangs Fond

Kgl. Hofbuntmager Aage Bangs Fond – CVR nr. 17176811

Hjemstedsadresse:

c/o Flethøj Ejendomsadministration ApS
Energiporten 2
2450 København SV

Hjemstedskommune: København

Fondsmyndighed: Erhvervsstyrelsen

Bestyrelse: se bestyrelsen her

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til videnskabelig forskning til læger, der beskæftiger sig særligt med forskning og helbredelse af hudsygdomme.

Aage Bang donerede i 1953 testamentarisk en grundkapital til fonden, fortrinsvis bestående i ejendommen Østergade 27, 1100 København K.

Fonden er en erhvervsdrivende fond, som ejer og administrerer Aage Bangs Hus, ejendommen Østergade 27, 1100 København K. Provenuet fra udlejning af lokaler i ejendommen indgår i de midler, som fonden er i stand til at uddele til forskning i hudsygdomme.

Ejendommen Østergade 27 var hjemsted for A.C. Bangs buntmageri, som Aage Bang – der ikke efterlod sig livsarvinger – ejede fra 1923.

Ansøgning

Der er uddeling 2 gange om året. Ansøgningsfristerne er normalt 1.3. og 1.11. Man kan forvente svar på ansøgningen inden 1.4. henholdsvis 1.12.

Ansøgningsskema skal benyttes ved ansøgning om midler fra fonden.

Fonden begrunder ikke sine afgørelser.

Rapportering

Efter afslutning af forskningsprojektet sendes til fonden en redegørelse for anvendelse af bevillingen(ved bevillinger på mere end kr. 25.000) evt. i form af en eller flere artikler udarbejdet om projektet.

Sidst opdateret november 2024