Støttede projekter: 2021 - Efterår

Proteinsammensætning i huden – betydning for identifikation og behandling af hudsygdomme

Beatrice Dyring-Andersen, Clinical Proteomics, NNF Center for Proteinforskning, KU

kr. 199.000,00

 
Kortlægningen af alopecia areata og vitiligo: En undersøgelse af hudens proteinsammensætning med massespektrometri for at finde sygdomsmekanismer og fremtidige behandlingsmål.

Morten Bahrt Haulrig, Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme

kr. 269.218,00

 
Rollen af interleukin-1 beta hæmmende behandling hos patienter med allergisk kontakteksem. Et randomiseret kontrolleret klinisk studie med anakinra og placebo.

Kelvin Yeung, LEO Skin Immunology Research Center

kr. 255.793,00

 
Validation of a novel wound fluid collection method for assessing inflammatory biomarkers

Ewa Anna Burian, Bispebjerg Hospital

kr. 36.996,00

 
Sygdomshukommelsen i psoriasis hud

Thomas Emmanuel, Aarhus Universitetshospital

kr. 98.094,00

 
”Tarmens mikrobiom hos patienter med psoriasis; betydning af tid, behandling og kost?”.

Tanja Todberg, Hud- og allergiafd, GEH/Arbejds- og miljømedicinsk afd. BBH (pr 1/9-21)

kr. 9.000,00

 
Antistof – og T-celle respons efter vaccination mod SARS-CoV-2 hos patienter med psoriasis i systemisk immunmodulerende behandling.

Amanda Kvist-Hansen, Afdeling for Allergi, Hud -og Kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital

kr. 23.808,00

 
The effects of topical corticosteroid use on insulin sensitivity and bone turnover

Lise Gether, Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

kr. 145.800,00

 
Investigating the role of HSP90 in inflammation

Hakim Ben Abdallah, Hud og kønssygdomme, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

kr. 92.000,00

 
Samtidig bestemmelse af D-vitamin dannelse og DNA skade efter UV-bestråling af huden

Ida Marie Heerfordt, Hudafdelingen, Bispebjerg Hospital

kr. 135.000,00

 
Genetic and proteomic studies of tumor cells and tumor infiltrating lymphocytes in melanoma

Soraya Naimy, Patologiafdelingen Roskilde, SUH

kr. 67.833,00

 
Ansøgning om økonomisk støtte til kursus

Sigrún Alba Jóhannesdóttir Schmidt, Århus N

kr. 13.130,00

 
Efficacy and safety of oral roflumilast in the treatment of palmoplantar pustulosis – a randomised controlled trial

Mette Gyldenløve, Herlev og Gentofte Hospital

kr. 150.000,00

 
Ændringer i hud-mikrobiomet hos patienter med Hidrosadenitis Suppurativa der gennemgår antibiotisk og biologisk behandling

Hans Christian Ring , Gentofte Hospital, Dermatologisk Afdeling

kr. 153.600,00